Modlitba

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

Všemohoucí Bože, tys dal blahoslavenému Vladislavovi milost kněžství a upevnil Duchem svátým k svědectví o Tobě až k oběti života, na jeho přímluvu vyslyš mé prosby… uděl mi milosti , abychom ti jako on ve svém životě plnili Tvou vůli až do konce.Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

O získáních milostech na přímluvu Vladislava Findysze prosíme informovat Biskupství v Rzeszowie:

Kuria Diecezjalna
ul. Zamkowa 4
PL – 35-032 Rzeszów

e-mal: kuria@rzeszow.opoka.org.pl

tłum. Ks. Michał Bator