Modlitwa do bł. Władysława Findysza

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś Duchem Świętym do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej prośby… i udziel mi łaski, abym tak jak on wypełnił w swoim życiu Twoją wolę do końca. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

O otrzymanych łaskach dzięki wstawiennictwu bł. Władysława Findysza prosimy poinformować:
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
ul. Zamkowa 4
PL – 35-032 Rzeszów

e-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl