Modlitba

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

Všemohúci Bože, ty si dal blahoslavenému Vladislavovi milosť kňazstva a upevnil si ho Duchom Svätým k svedectvu o Tebe až po obetu života. Na jeho príhovor vypočuj moje prosby… udeľ mi milosti, aby som ti ako on vo svojom živote plnil až do konca Tvoju vôľu. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

O získaných milostiach na príhovor Vladislav Findysza prosíme informovať Biskupstvo v Rzesowe:

Kuria Diecezjalna
Ul. Zamkowa 4
PL – 35-032 Rzeszów

e-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl

Tłumaczył: ks. Luboslaw Kmet