Modlitba

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

Mindenható Istenünk, aki szolgádnak, boldog Lászlónak megadtad a papság ajándékát és megerősítetted őt Szentlelkeddel, hogy tanúságot tegyen rólad egészen életének feláldozásáig. Közbenjárására hallgasd meg kérésemet, ..., és add meg nekem a kegyelmet, hogy példájára én is mindhalálig megtegyem a Te akaratodat. Amen

Mi Atyánk, Üdvöz légy Mária, Dicsőség

Kérjük, hogy a boldog Findysz László atya közbenjárására nyert kegyelmekről értesítsék a Rzeszów-i egyházmegyei hivatalt:

Kuria Diecezjalna
ul. Zamkowa 4
PL-35-032 Rzeszów

e-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl

www.findysz.org

Tłumaczenie: ks. József Forró