Malda

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

Visagali Dieve, kuris davei savo tarnui Palaimintajam Ladislao kunigystės dovaną ir jį sustiprinai Šventąja Dvasia būti tavo liudytoju iki pat gyvybės atidavimo, jo užtarimu išklausk mano malda... ir suteik man malonę, kad sekdamas jo pavyzdžiu, savo gyvenime pildyčiau tavo valią iki galo. Amen.

Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui.

Apie malones, patirtas per Palaimintojo Ladislao Findysz užtarimą, prašome pranešti Rzeszów Vyskupijos Kurijai:

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
ul. Zamkowa 4
PL – 35-032 Rzeszów

e-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl

Tłumaczenie: ks. Rolandas Makrickas