BL. WŁADYSŁAW FINDYSZ - Życiorys skrócony

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

BL. WŁADYSŁAW FINDYSZ
kněz a mučedník

Blahoslavený Vladislav Findysz se narodil 13. prosince 1907 Krościenku Niżnym u Krosna na Podkarpaciu. Kněžské svěcení přijal 19. června roku 1932 v Przemyślu. V roce 1942 se stal farářem v Novém Żmigrodzie. Během 2. světové války a také v poválečném období obětavě pomáhal všem obyvatelům po stránce materiální a duchovní, nehledě na národnost a náboženské vyznání. Během II. Vatikanského koncilu se P. Findysz aktivne zapojil do činností tak zvaného „Koncilového skutku dobroty”, z kazatelny a prostřednictvím dopisů vyzýval k obnově náboženského života. Odpovědi komunistické moci na horlivou pastorační činnost p. Findysze bylo pronásledování. Dne 17. prosince 1963 r. byl za domnělé “přinucování k náboženskym praktikam” potrestan dvěma a půl roky vězení. Ve vězení se stál oběti fyzického a psychického násilí. Úřady mu bylo znemožněno podstoupení dříve plánované nutné operaci rakoviny hltanu. Byl podmínečně propuštěn z vazby ve stavu krajního vyčerpání a za několik měsíců dne 21. srpna 1964 r. zemřel. Byl blahořečen jako mučedník dne19. června 2005 r. ve Veršavě.

tłum.: ks. Michał Bator

www.findysz.org