Blahoslavený Vladislaw Findysz - Życiorys skrócony

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

Blahoslavený Vladislaw Findysz (1907-1964) kňaz, mučeník

Vladislaw Findysz sa narodil 13. decembra 1907 v Krościenku Niżnym pri Krosne na Podkarpatsku. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1932. V roku 1942 farárom farnosti v Novom Żmigrodzie.
Počas II svetovej vojny organizoval materiálnu pomoc pre tých, ktorí to potrebovali, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo vyznanie.
Počas II. Vatikánskeho koncilu sa p. Findysz aktívne zapojil do činnosti tzv. „Koncilového skutku dobroty“, ktorý podporoval prehĺbenie viery a duchovnú pomoc koncilovému dielu. Svojim farníkom napísal viac ako sto listov – výziev k obnove náboženského života. Odpoveďou komunistickej moci nato bolo sústavné sledovanie p. Findysza. Dňa 25. novembra v roku 1963 v Rzeszove vypočúvaný a vzatý do väzby. 17. decembra roku 1963 bol obvinený z prinucovania k náboženským praktikám, a potrestaný väzení v trvaní dva a pol roka. Prokuratúra a súdy však zámerne predlžovali odvolávacie konanie a nedovolili Findyszovi podstúpiť už davno naplánovanú operáciu rakoviny. V dôsledku fyzického a psychického týrania sa zdravotný stav p. Findysza rapídne zhoršil. Krajne vyčerpaný bol dňa 29. februára roku 1964 podmienečne prepustený z väzenia a vrátil sa do Nového Żmigródu, kde 21. augusta roku 1964 umrel. Apoštolským listom, ktorým ho blahorečil Jeho Svätosť pápež Benedikt XVI., bol slávnostne vyhlásený vo Varšave ako mučeník dňa 19. júna 2005.

tłum.: ks. L'uboslav Kmet'

www.findysz.org