Relikwie bł. ks. Władysława Findysza w Chersoniu.

Dnia 2 maja 2015 roku podczas uroczystej Służby Bożej została poświęcona cerkiew greckokatolicka pw. Św. Włodzimierza w Chersoniu na Ukrainie. W ołtarzu tej nowej świątyni wmurowano relikwie bł. Ks. Władysława Findysza, kapłana i męczennika.

Liturgii przewodniczył Wielce Błogosławiony Światosław Szewczuk, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Mszę św. koncelebrowało liczne grono biskupów i kapłanów: Abp Thomas Edward Gullickson, Nuncjusz Apostolski na Ukrainie, Bp Michaiło Bubnyj, egzarcha odeski i administrator krymski, bp Wasyl Iwasiuk, eparcha kołomyjsko-czernichowski, bp Wasyl Tuczapec, egzarcha charkowski, oraz bp Bronisław Bernacki, ordynariusz Diecezji Odesko-Symferopolskiej. Wśród kapłanów najliczniejszą grupę stanowili ojcowie bazylianie z protoigumenem o. Pantelejmonem Salamachą, OSBM, i proboszczem parafii chersońskiej i przełożonym wspólnoty o. Makarym Leniwem, OSBM, a także ks. Piotr Tarnawski, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie i wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych obydwu obrządków. W uroczystości uczestniczyło wielu wiernych świeckich wraz z przedstawicielami władz świeckich.
„Jesteśmy dziś świadkami i uczestnikami historycznej chwili, dzisiaj Pan Bóg pozwolił nam poświęcić tę cerkiew, jaka jest owocem miłości do Boga i bliźniego. Ta świątynia wybudowana została z miłością do mieszkańców ziemi chersońskiej i dla przyszłości Ukrainy. Proszę was, miłujcie się wzajemnie” – tymi między innymi słowami zwrócił się do licznie zebranych Abp Światosław.
Podczas poświecenia świątyni w obrządku bizantyjskim najważniejszym momentem jest konsekracja ołtarza, który jest kropiony wodą święconą, namaszczany świętymi olejami i winem, a w mensie ołtarzowej składane są relikwie świętych lub błogosławionych męczenników za wiarę. Relikwiarze są uroczyście niesione przez głównego celebransa w procesji wokół świątyni, którą obchodzi się trzykrotnie, a następnie, po uroczystym wniesieniu do świątyni, umieszczane w ołtarzu, zalewane woskiem i przykrywane kamienną płytką.
W ołtarzu zostały złożone trzy relikwiarze. Jeden zawiera relikwie bł. Męczenników Pratulińskich, którzy zginęli 24 stycznia 1874 w Pratulinie na Podlasiu, zamordowani przez wojska rosyjskie, w tym oddziały kozackie, w obronie jedności Kościoła obrządku wschodniego z Rzymem. Drugi relikwiarz jest z cząstką doczesnych szczątków bł. Jozafata Kocyłowskiego, OSBM, greckokatolickiego biskupa przemyskiego, męczennika, zmarłego 17 listopada 1947 w sowieckim łagrze w Czapajiwce koło Kijowa. Natomiast trzeci relikwiarz, z relikwiami naszego rodaka bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, ojcowie bazylianie otrzymali kilka miesięcy temu w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Duszpasterze i parafianie bazyliańskiej parafii w Chersoniu z wielką radością przyjęli ten dar, wspaniałych Patronów, jakże znamienny biorąc pod uwagę położenie i historię miasta, a także aktualną sytuację wschodniej i południowej Ukrainy. Chersoń leży bardzo blisko okupowanego przez Rosję Krymu i w strefie intensywnie kontrolowanej przez armię ukraińską, ze względu na wojnę w Donbasie.
Zanim nastąpiła uroczysta konsekracja ołtarza i parafialnej świątyni ojcowie bazylianie oraz wierni przeszli długą drogę budowy cerkwi i monasteru a także budowania „żywej świątyni” – wspólnoty parafialnej i zakonnej. Wierni grekokatolicy w Chersoniu zaczęli organizować się w 1990 roku. Wtedy nie mieli jeszcze ani kapłana, ani własnej cerkwi czy nawet małej kaplicy, uczęszczali więc do innych świątyń istniejących w Chersoniu. W 1993 roku zwrócili się z prośbą o opiekę duszpasterską do ojców bazylianów. W maju tegoż roku, z błogosławieństwem zwierzchnika Cerkwi Greckokatolickiej, W.B. Kard. Mirosława Lubacziwskiego, do miasta przybył o. Izydor Honczar, OSBM. Rok później miejscowe władze przekazały działkę o powierzchni 1,3 ha na potrzeby tworzącej się parafii i wspólnoty bazyliańskiej. O. Honczar i br. Wasyl Danyszczuk, OSBM, własnoręcznie rozpoczęli urządzanie domu zakonnego i kaplicy pw. Św. Włodzimierza Wielkiego w tymczasowych barakach, w oczekiwaniu na projekt i rozpoczęcie budowy docelowego kompleksu budynków. W roku 2007 ojcowie sprowadzili drewnianą cerkiew, ze wsi Krylos w województwie Iwano-Frankowskim. Cerkiew ta, pw. Św. Cyryla i Metodego, jest współczesną rekonstrukcją XVI wiecznej świątyni, została rozebrana, przewieziona i ponownie zmontowana w Chersoniu, gdzie od 3 czerwca 2007 służyła bazylianom i parafii jako tymczasowa świątynia. Jednocześnie jest to jedyny drewniany obiekt sakralny w Chersoniu. W 2009 roku rozpoczęła się budowa kompleksu monasteru wraz z cerkwią. Monaster został uroczyście poświęcony 6 grudnia 2011 roku przez W.B. Abpa Światosława Szewczuka, a w następnych latach dokończona została budowa świątyni, która została poświęcona 2 maja 2015.

Ks. Piotr Tarnawski
Wykorzystano materiały: catholicnews.org.ua

Film z uroczystości można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?t=15&v=hhWZ4dz0AJw