Dokumenty

Bp Kazimierz Górny, Słowo do książki "Pasterz i świadek"

W dniu 20 grudnia 2004 roku w Rzymie w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II został odczytany Dekret Kongregacji ds. Kanonizacyjnych uznający Sługę Bożego Księdza Władysława Findysza męczennikiem za wiarę.
Diecezja Rzeszowska z radością oczekuje uroczystości beatyfikacji, która została wyznaczona na niedzielę 24 kwietnia 2005 roku w Rzymie. Wśród siedmiu beatyfikowanych w tym dniu jest dwóch Polaków: Sługa Boży Ks. Bronisław Markiewicz i Sługa Boży Ksiądz Władysław Findysz.

Świadectwo dobrego pasterza obejmuje życie i działalność pasterską podczas II wojny światowej, a zwłaszcza w czasach systemu komunistycznego . Podczas wojny w niezwykle trudnych czasach okupacji niemieckiej pomagał potrzebującym, których na tamtym terenie było bardzo wielu, nie tylko katolików, ale i Żydów, Prawosławnych i grekokatolików.
Przeżywał zniszczenie Nowego Żmigrodu i wysiedlenie razem z ludnością. Po wojnie został uznany za wroga władzy ludowej i wielokrotnie był szykanowany przez ludzi urzędu bezpieczeństwa publicznego. W gorliwej trosce o zbawienie parafian pisze listy do wielu osób zachęcając do pojednania z Bogiem i Kościołem Zostaje oskarżony, że zmusza parafian do praktyk religijnych. Mimo choroby zostaje uwięziony w Rzeszowie, następnie poddany procesowi pokazowemu i skazany na dwa i pół roku wiezienia.
Zniesławiony w prasie, poddany wielorakim sposobom poniżenia, przebywa w więzieniu rzeszowskim i w Krakowie na Montelupich. Wyczerpany i schorowany, warunkowo zostaje zwolniony z więzienia, wkrótce umiera. Pamięć o świętym Pasterzu była wciąż żywa. Wierni uważali go za męczennika. Grób był zawsze zadbany i często nawiedzany przez parafian i wiernych z okolicy, którzy znali Księdza Władysława. Świeckie osoby wielokrotnie dopominały się o rozpoczęcie starań o beatyfikację. Diecezja Rzeszowska (utworzona w 1992 r.) podjęła staranie i po uzyskaniu zezwolenia Stolicy Apostolskiej przeprowadziła proces na szczeblu diecezjalnym w latach 2000- 2002. Etap rzymski trwał również dwa lata, zakończony w 2004 r. dekretem o beatyfikacji.
Wdzięczny jestem Księdzu dr. Andrzejowi Motyce, postulatorowi diecezjalnemu za prowadzenie procesu na etapie diecezjalnym oraz za cenne publikacje o Słudze Bożym.
Szanownym Czytelnikom serdecznie życzę niech Sługa Boży Ks. Władysław Findysz, męczennik będzie orędownikiem w sprawach trudnych; nam wszystkim niech uprasza męstwo w wyznawaniu wiary i dawaniu świadectwa Chrystusowi Panu.

Z serdecznym błogosławieństwem

+Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski

Rzeszów, dnia 4 marca 2005 r.
w święto św. Kazimierza Królewicza